image1

Збірник наукових праць

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ

заснований у 1995 році

на базі лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету

імені Данила Галицького

Збірник зареєстрований Міністерством юстиції України

(Свідоцтво: Серія КВ № 21726-11626Р від 02.11.2015 р.)

 

 

 

Головний редактор

Борис Павлович Кузьмінов

 

 

Заст. головного редактора

Зазуляк Тетяна Степанівна

 

 

Секретар

Колінковський Олександр Миколайович